Advertisements

पर्सनल लोन म्हणजे काय? Personal Loan Information In Marathi

पर्सनल लोन संबंधी माहिती (Personal Loan Information In Marathi) Personal Loan चा मराठीत अर्थ वैयक्तिक कर्ज असा होतो. पर्सनल लोन हा आपल्या व्यकीगत पैशाचा गरजा पुर्ण करण्यासाठी घेतला जातो जसे, लग्न, प्रवास, शिक्षण इत्यादि. आपल्या मतानी 12 ते 60 दरम्याणची कालावधी निवडून वैयक्तिक कर्जाची परतफेड करू शकतो. यात कर्जधारकाला कर्ज पुर्ण करण्यासाठी मासिक हफ्ते किंवा … Read more